Notes

4. See H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1905-1922), also available online at ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) at http://www.inghist.nl/retroboeken/gedenkstukken. Examples of historical surveys that support this view are J. Haak, ‘Van Inlijving tot Bevrijding. Het Noorden van 1810-’14’, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, Volume IX, ed. by J.A. van Houtte (Zeist / Antwerp etc.: Uitgeversmaatschappij W. de Haan, 1980), pp. 128-60; Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (The Hague: Sdu Uitgevers, 2001), p. 34 and Remieg Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van Republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848’, in Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy and Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990 (Nijmegen: Uitgeverij SUN, 2004), pp. 43-60.